อภิปรายยกระดับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ

อภิปรายยกระดับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด โครงการการอภิปรายยกระดับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ และเพื่อพัฒนาผลงานสำหรับการยื่นขอตำแหน่งความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบที่สูงขึ้น

ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้อง 2125 อาคาร 2 ชั้น 12

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว