ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวารสาร: วารสารวิจัยราชภัฎธนบุรี รับใช้สังคม ปี 8 ฉบับ 1

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวารสาร: วารสารวิจัยราชภัฎธนบุรี รับใช้สังคม ปี 8 ฉบับ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวารสาร: การตรวจบทความ บทคัดย่อ การอ้างอิงและการออกแบบปกวารสารวิจัยราชภัฎธนบุรี รับใช้สังคม ปี 8 ฉบับ 1 เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวารสาร ตามเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องรับรองวิทยากร อาคาร 2 ชั้น 8

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว