มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คว้ารางวัล Bronze Award

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คว้ารางวัล Bronze Award

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คว้ารางวัล Bronze Award ใน งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”

 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดร.วีรชัย คำธร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีปิดงานและรับโล่ ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธาน และมอบโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดง ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในงานครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับรางวัล Bronze Award กิจกรรมThailand Research Expo 2022 Award จากผลงาน ภูมิปัญญา ภูมิสารสนเทศและการบริหารจัดการ     เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่า

 

Dhonburi Rajabhat University won Bronze Award in the National Research Expo 2022 (Thailand Research Expo 2022)

 On August 5, 2022, Dr. Wirachai Kamthorn, Director of Institute of Research and Development, together with the delegation attended the closing ceremony and received a plaque at the National Research Expo 2022 (Thailand Research Expo 2022) by Dr. Wiparat Deeong, Director of the National Research Office, as the chairman and presented a plaque to show appreciation to agencies that brought research results to exhibit at Centara Grand Hotel and the Bangkok Convention Center central world Bangkok. In this regard, Dhonburi Rajabhat University won “Bronze Award” in Thailand Research Expo 2022 Award from the project series “Local Wisdom, Geoinformation, and Management to Promote Tourism on the Original Course of the Chao Phraya River”

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว