จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ประเทศไทยเรายังต้องการงานวิจัยอีกจำนวนมากที่จะนำมาใช้เป็นพลังขับเคลื่อน การพัฒนาหรือแก้ปัญหาของประเทศ คุณภาพของงานวิจัยและคุณภาพของนักวิจัยก็ถือเป็นประเด็นสำคัญที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติคำนึงถึง จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติน่าจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยมีนักวิจัยที่ทั้ง “เก่ง” “มีความสามารถ” และเป็นนักวิจัยที่ “ดี”

เอกสารดาวน์โหลด

จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ.pdf

Loading

จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ เอกสารสถาบันวิจัยและพัฒนา