การประชุมคณะกรรมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 2/2566

การประชุมคณะกรรมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัด การประชุมคณะกรรมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 2/2566

เพื่อพัฒนา ทำความเข้าใจ รวมถึงพูดคุยกับนักวิจัย

ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว