อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่อออนไลน์: การสร้างและนำเสนอผลการดำเนินงาน แบบ Infographic ด้วย Power Point

อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่อออนไลน์: การสร้างและนำเสนอผลการดำเนินงาน แบบ Infographic ด้วย Power Point

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่อออนไลน์: การสร้างและนำเสนอผลการดำเนินงาน แบบ Infographic ด้วย Power Point ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom meeting

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว