เชิญเข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

เชิญเข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

เชิญเข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยให้สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกได้ ในวันที่ 3 และ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

โดยวิทยากร
คุณธรรมภรณ์​ ประภาสะวัต​
(P2.8 รองรับสังคมสูงวัย)
ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ศ.ดร.พรรณี​ บัวเล็ก
(P2.8 รองรับสังคมสูงวัย, ภาพรวม, การเขียนชุดโครงการ)
ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลงทะเบียนได้ที่https://forms.gle/jf921AKehmHHRAAWA

 

ภาพกรอบเนื้อหา แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565

 

Loading

ข่าว อบรม / สัมนา