ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการข้อเสนอโครงการวิจัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการข้อเสนอโครงการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัด โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการข้อเสนอโครงการวิจัย  เพื่อให้ข้อเสนอแนะ แก่นักวิจัยที่เสนอขอรับทุน งบรายได้ ปี 2564

วิทยากรโดย
รศ.ดร.สมสรรญก์ วงอยุ่น้อย
รศ.ดร.โกศล มีคุณ

ในวันที่ 16,19 ก.ค. 2564 ซึ่งเป็นการประชุมแบบออนไลน์ ในการนำเสนอจะเป็นการนำเสนอตามลำดับ ผ่านโปรแกรม Google Meet

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว