เชิญเข้าร่วมงาน“ วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564

เชิญเข้าร่วมงาน“ วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรียนเชิญเข้าร่วมงาน“ วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564 ในวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ในการทูลเกล้าฯถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์“ เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ“ กังหันน้ำชัยพัฒนาสามารถเข้าร่วมตามวันเวลาและสถานที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบตอบรับเข้าร่วมชมงานฯ พร้อมรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ“ เอกสารดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมชมงาน และส่งกลับมายังวช. ทางโทรสารและอีเมลท้ายหนังสือภายในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2547 13704ต่อ 532 โทรสาร 0 2579 2289

E-mail: inventorday.rekm@nrct.go.th

Loading

ข่าว อบรม / สัมนา