เชิญร่วมงานประชาสัมพันธ์การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติประจำปี พ.ศ. 2564

เชิญร่วมงานประชาสัมพันธ์การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติประจำปี พ.ศ. 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกริกขอเชิญร่วมงานประชาสัมพันธ์การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 17ด้วย ภายใต้หัวข้อ“ ทิศทางการพัฒนางานวิจัยด้านสังคมและนวัตกรรมไทย-จีนสู่ความยั่งยืน” ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเกริกถนนรามอินทรากรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์นักศึกษาและบุคคลภายนอกรวมทั้งเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาสังคมการศึกษาและด้านอื่น ๆ ตามปณิธานและเป้าหมายในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งพร้อมระบุชื่อ-สกุลตำแหน่งงาน / สถานที่ทำงานเบอร์ติดต่อมาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกริกโทรศัพท์ 02-5523500-9, 02-970-5820

ต่อ 402 โทรสาร 02 5523513

E-mail: submission@email.krirk.ac.th

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล