เชิญร่วมประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว

เชิญร่วมประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอเรียน เชิญร่วมประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “ ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในสังคมยุคดิจิทัลศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบต่างประเทศ” ผ่านสื่อออนไลน์ระบบ Zoom Webinar ในวันพฤหัสที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น. โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  เพื่อเป็นการศึกษาการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลตามความมุ่งหมายและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยการละเมิดผลกระทบสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line: @aparutcc โทร 0903134706 apar@utcc.ac.th

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล