ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “ ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน”

ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “ ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยกรุงเทพเรียนเชิญผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “ ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” (Challenges in Innovation Development for Sustainability) เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาทั้งจากภายในและภายนอกสถาบันและเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.024073888 ต่อ 28172819

Loading

ข่าว อบรม / สัมนา