วิพากษ์งานด้านการบริหารความเสี่ยง ของสถาบันวิจัย 2564

วิพากษ์งานด้านการบริหารความเสี่ยง ของสถาบันวิจัย 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดวิพากษ์การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2564 เพื่อดำเนินการตามแผน ของสถาบันวิจัย รวมถึงการพัฒนาเนื้องานอย่างต่อเนื่อง

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 2 ชั้น 8

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว