เชิญเข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565

เชิญเข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565

เชิญเข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดขึ้น ในอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์

วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว

*ลงทะเบียนเข้าอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
**ค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายนอกคนละ 2,000 บาท
***เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 สถาบันวิจัยฯ จึงเปลี่ยนเป็นจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ 100% และต้องขออภัยผู้ที่ประสงค์อบรมที่ห้องประชุม โดยจะส่งลิงก์อบรมให้ท่านตามอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้
.
ลงทะเบียนที่ลิ้งค์ด้านล่าง

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyOrge-ZG_MxGSl8DjSjobQfKV-7WVbebpZdu0n-JnZNtBFg/viewform?usp=sf_link shorturl.at/ktDFI

Loading

ข่าว อบรม / สัมนา