แบบชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัย

แบบชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัย

แบบชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม (บุคคลภายนอก)

โครงการอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565

จะจัดขึ้น ในอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์

*ลงทะเบียนเข้าอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
**ค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายนอกคนละ 2,000 บาท
***เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 สถาบันวิจัยฯ จึงเปลี่ยนเป็นจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ 100% และต้องขออภัยผู้ที่ประสงค์อบรมที่ห้องประชุม โดยจะส่งลิงก์อบรมให้ท่านตามอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้
.
โดยสถาบันวิจัยจะส่งแบบชำระค่าลงทะเบียนให้ทางอีเมล์ที่ผู้ลงทะเบียนได้ลงไว้กับทางระบบ
****อีเมลอาจไปอยู่ในเมลขยะ (Junk Mail)
หากไม่พบสามารถติดต่อคุณบุญชัย (เอ็ม) 086-567-9356
“กรุณาแอด ID Line: m2563m และแจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อขอแบบชำระค่าลงทะเบียนอบรมจริยธรรมฯ”

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว