เลื่อนการออกวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เลื่อนการออกวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ต้องขอเลื่อนการออกวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

ออกไปอีกประมาณ 4-7 วันทำการ

เนื่องจากเกิดปัญหาระบบขัดข้องและอยู่ระหว่างการแก้ไข ต้องขออภัยผู้เข้าอบรมทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว