ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Future innovation & Sustainable Development for Asian Countries”

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Future innovation & Sustainable Development for Asian Countries”

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดประชุม International Conference ร่วมกับหน่วยงาน Sri Aurobindo Yoga and Knowledge Foundation จากประเทศอินเดีย ในวันที่ 14 มกราคม 2566 หัวข้อ “Future innovation & Sustainable Development for Asian Countries” คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 50 คนนั้น หน่วยงาน Si Aurobinco Yoga and ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล