โครงการอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7

โครงการอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7

โครงการอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ชุดโครงการเวทีวิชัยมนุษยศาสตร์ไทย ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เชิญเข้าร่วม โครงการอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการา ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2565 และมีกำหนดการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

– ปฐมนิเทศ (กทม.) วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

– อบรมเชิงปฏิบัติการ (ออนไลน์) วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 14-15, 21-22 มกราคม 2566

– กิจกรรมเสริมตามนัดหมาย (ออนไลน์) วันจันทร์-ศุกร์ที่ 16-20 มกราคม 2566

– ปัจฉิมนิเทศ (กทม.) วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://forms.gle/DG8yGq5MhuuFHX2R6

และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของโครงการฯ ได้ที่ Facebook Fanpage : Humanities Research Training by NRCT

Loading

ข่าว อบรม / สัมนา