มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 21

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 21

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น WESTERN UNIVERSITY ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 21

เรื่อง “การสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในยุค Next Noma” วันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยแก่ นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่  http:/www.western.ac.th/

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล