โครงการการอบรมประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI)

โครงการการอบรมประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI)

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วม โครงการการอบรมประเมินผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI)

ระหว่าง วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้ผู้อบรมได้ทราบหลักการประเมินผลกระทบทางสังคม กรอบแนวคิดประโยชน์จากโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกโครงการที่เหมาะสม ฝึกปฏิบัติจริงจากกรณีศึกษาจากโครงการของผู้เข้าอบรม

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 3 พฤศจิกายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม ได้ที่ QR code ด้านล่างนี้

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2579-1025, 0-2942-8456

Loading

ข่าว อบรม / สัมนา