เชิญเข้าร่วมเสวนาข้าวชุดพิเศษ เรื่อง “ก้าวไกลด้วยระบบงานวิจัยข้าวไทยสู่การพัฒนาประเทศ”

เชิญเข้าร่วมเสวนาข้าวชุดพิเศษ เรื่อง “ก้าวไกลด้วยระบบงานวิจัยข้าวไทยสู่การพัฒนาประเทศ”

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญเข้าร่วมเสวนาข้าวชุดพิเศษ เรื่อง “ก้าวไกลด้วยระบบงานวิจัยข้าวไทยสู่การพัฒนาประเทศ” วันที่ 18 ตุลาคม 2565

18 ตลาคม 2565 รับชมออนไลน์ เวลา 10.00 -1200 น.

Facebook – ThaiRiceFoundationTh
Youtube – Thai Rice Foundation

ประเด็นเสวนา
– ระบบการจัดลำดับความสำคัญ (priority) งานวิจัยข้าวไทยสำคัญอย่างไร
– การนำระบบงานวิจัยข้าวไทยสู่ระดับสากล
– งานวิจัยประเกทใดภาคอุตสาหกรรมข้าวไทยต้องการ

Loading

ข่าว อบรม / สัมนา