เสวนาวิชาการ “รัฐกับวิกฤติการณ์”

เสวนาวิชาการ “รัฐกับวิกฤติการณ์”

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้ดำเนินการจัดทำวารสารธรรมศาสตร์ และคณะบรรณาธิการวารสารธรรมศาสตร์ได้กำหนดให้มีการจัดเสวนาวิชาการ “รัฐกับวิกฤติการณ์”

ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม LA 107 – 108 (ห้องประชุมริมน้ำ) ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาแปลกใหม่ ทันสมัย และมีคุณภาพให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไป ก่อให้เกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของรัฐในช่วงวิกฤตการณ์ และการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการนำเสนอ รวมถึงเปีนการประชาสัมพันธ์วารสารธรรมศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

และ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเสวนาดังกล่าว โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

https://forms.gle/HarQBa1gZ3bKMw9K8 หรือ QR Code ด้านล่าง ภายในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565

เอกสารดาวน์โหลด

บันทึกข้อความ+กำหนดการเสวนา

Loading

ข่าว อบรม / สัมนา