การประชุมวิซาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5

การประชุมวิซาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิซาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 5

ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ และบุคคลทั่วไปได้ร่วมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.aru.ac.th/arucon/2022/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 0-3527-6577 , 06-1315-2297

เอกสารดาวน์โหลด

บันทึกข้อวาม+โปสเตอร์

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล