โครงการ ASEAN-India Research Training Fellowship (AIRTF) 2022

โครงการ ASEAN-India Research Training Fellowship (AIRTF) 2022

สำนักงานเลขาธิการอาเชียนได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ ASEAN-India Research Training Fellowship (AIRTF) 2022

2022 เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยระหว่างประเทศสมาชิกอาเชียนและสาธารณรัฐอินเดียในการเดินทางไปทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาหรือสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างอาเชียนและสาธารณรัฐอินเดีย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mhesi.e-office.cloud/d/400fd365

และดำเนินการสมัครโดยตรงได้ที่เว็บไซต์ https://www.aistic.gov.in/ASEAN/HomePage หมดเขตรับสมัครวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานปลัดกระทรวง กองการต่างประเทศ

โทร. 02-610-5408 (ธีรธร)

Loading

ข่าว ทุนวิจัย