งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 TNI Academic Conference (TNIAC2023)

งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 TNI Academic Conference (TNIAC2023)

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Artificial Intelligence AssociationThailand: AAT) ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 TNI Academic Conference (TNIAC2023)

ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถนนพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยนักวิซาการ บุคคลในอุตสาหกรรม และนักศึกษา จากสหวิชาชีพและสาขาวิชา ได้โต้ตอบและแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในปัจจุบันและเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจาก IEEE Thailand Section นอกจากนี้

บทความดีเด่นที่เสนอในที่ประชุม จะได้รับการทาบทามให้ตีพิมพ์ใน “วารสารวีศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดีจิทัล” (TCI กลุ่มที่ 1) และ “วารสารบริหารธุรกิจและภาษา” (TCI กลุ่มที่ 2) รายละเอียดการประชุม TNAC2023 ดูได้ที่ https://tniac.tni.ac.th/

หมดเขตรับบทความ 28 ธันวาคม 2565

เอกสารดาวน์โหลด

บันทึกข้อความ+โปสเตอร์

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล