อบรม “การสร้างแบรนด์สินค้าให้ปัง” (ขายสินค้าออนไลน์)

อบรม “การสร้างแบรนด์สินค้าให้ปัง” (ขายสินค้าออนไลน์)

ขอเรียนเชิญนักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป เข้าอบรมหัวข้อ “การสร้างแบรนด์สินค้าให้ปัง” (ขายสินค้าออนไลน์)
ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 ถึง 16.00 น. ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารเรียนรวม ชั้น 10-11

ในกลุ่ม ผู้ประกอบการ OTOP , กลุ่มวิสาหกิจชุมชน , ราษฎรที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป พบกับวิชาที่จะสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจต่อยอดความคิด ให้ฟิตในสภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน

สร้างแบรนด์สินค้าให้ปังเด่นดังในเฟสบุ๊ค (Step Up Your Brand and Storytelling)

.
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1 อายุ 16 ปีขึ้นไป
2 มีภูมิลำเนาตามบัตรประชาชนอยู่ในกรุงเทพมหานคร
3 ไม่เคยเข้ารับการอบรมโครงการอื่นของกระทรวงอุตสาหกรรมมาก่อน

.
ปล.
1 มีเบรค 2 เบรค และอาหารกลางวันเลี้ยงฟรี
2 มีค่าเดินทางมาร่วมอบรมจำนวน 200 บาท

ลงทะเบียนเข้าร่วมคลิ๊ก!!!

https://www.dru.ac.th/s/5yce0

 

Loading

ข่าว อบรม / สัมนา