เชิญเข้าร่วมงาน AIC2023 15th Congress of the International Colour Association

เชิญเข้าร่วมงาน AIC2023 15th Congress of the International Colour Association

ขอเชิญเข้าร่วมงาน AIC2023 15th Congress of the International Colour Association

ด้วย กลุ่มสีประเทศไทย (Color Society of Thailand) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ สีโลก “AIC2023 15th Congress of the International Colour Association” โดยกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม The Riverie by Katathani Chiang Rai อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่งานวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัย งานออกแบบ และอุตสาหกรรมต้านสี รวมถึงช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเป็นนักวิชาการและนักวิจัยด้านสี และการออกแบบด้านสี รวมถึงบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกลุ่มสีประเทศไทย ขอเรียนเชิญบุคลากรและนักศึกษาสังกัดหน่วยงานท่าน เข้าร่วมนำเสนอผลงานหรือเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ สามารถรายละเอียดการส่งบทคัดย่อและการลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ www.aic2023.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-5494538 หรือ อีเมล aic2023secretary@gmail.com

ไฟล์ดาวน์โหลด

บันทึกข้อความ+กำหนดการ+ค่าใช้จ่าย.pdf

Loading

ข่าว อบรม / สัมนา