โครงการทุนการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia-Brussels ประจำปี ๒๐๒๓

โครงการทุนการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia-Brussels ประจำปี ๒๐๒๓

ด้วยสำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme แจ้งการเปิดรับสมัคร โครงการทุนการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia-Brussels ประจำปี ๒๐๒๓ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ (ตามเวลาของประเทศเบลเยียม) โดยทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเบลเยียมและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศในภูมิภาคเอเชีย

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอความอนุเคราะห์จากสถาบันของท่านประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาดังกล่าวแก่อาจารย์และนักวิจัยที่สนใจสมัครรับทุนโดยสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครตาม QR code ที่ https://www.ares-ac.be/en/relations-internationales/asem-duo-grant หรือ http://www.asemduo.org ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ international@ares-ac.be

 

Loading

ข่าว ทุนวิจัย