ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรนครั้งที่ 15 ปี 2566

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรนครั้งที่ 15 ปี 2566

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรนครั้งที่ 15 ปี 2566 หัวข้อ “เมมเบรนสำหรับเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว” MST2023 (BCG economy)

ด้วยศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกำหนดจะจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรนครั้งที่ 15 ปี 2566 หัวข้อ “เมมเบรนสำหรับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว” The 15th International Conference on Membrane Science and Technology 2023 “Membrane for Bio-Circular-Green (BCG) economy 2023 หรือ MST2023 (BCG economy) ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2566 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดบำาตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดประชุมในครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ดังกล่าว โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mst2023.com/frontpage

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล