การสร้างเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ตนเองผ่านการเล่าเรื่อง (storytelling)

การสร้างเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ตนเองผ่านการเล่าเรื่อง (storytelling)

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ตนเองผ่านการเล่าเรื่อง (storytelling)

เพื่อพัฒนาความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ่านการเล่าเรื่อง (storytelling)

วิทยากรโดย อาจารย์เพชรดา ศรชัยไพศาล – นายกสมาคมภาษาเพื่อการสื่อสาร การศึกษาและธุรกิจนำเที่ยว

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-16.30 น.

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว