รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์  รุ่นที่ 1/2564

รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2564

รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์  รุ่นที่ 1/2564

ในวันที่ 8 มกราคม 2564   เวลา 8.30 – 16.30 น.

 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์  รุ่นที่ 1/2564.pdf ดาวโหลดคลิ๊ก!!!!!!

 

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา