อบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณา

อบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณา

เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือชุมชนเข้าใจหลักการและสามารถถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณา

วิทยากรโดย อาจารย์เบญริสา ตัณเจริญ

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-16.30 น.

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว