น้ำพริกปลาทู

น้ำพริกปลาทู

โครงการวิจัย การพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

น้ำพริกปลาทู วิทยากร อาจารย์ข่ายทอง ชุนหสุวรรณ

ชื่อผู้วิจัย

สุชาดา ธโนภานุวัฒน์

พรศิริ กองนวล

ณัฐกาญ ธีรบวรกุล

ปรัชญา เหลือเจริญ

 

Loading

นวัตกรรม จากงานวิจัย นวัตกรรมงานวิจัย