การจัดเตรียมความพร้อมองค์กรสร้างสุข คนเบิกบาน งานสำเร็จ สำหรับหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน

การจัดเตรียมความพร้อมองค์กรสร้างสุข คนเบิกบาน งานสำเร็จ สำหรับหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมความพร้อมองค์กรสร้างสุข คนเบิกบาน งานสำเร็จ สำหรับหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

  1. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการจัดเตรียมความพร้อมองค์กรสร้างสุข คนเบิกบาน งานสำเร็จ สำหรับหน่วยงานเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
  2. เพื่อสร้างเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดเตรียมความพร้อมองค์กรสร้างสุข คนเบิกบาน งานสำเร็จ สำหรับหน่วยงานเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วิทยากร โดย พระมหามฆวินทร์  ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.
รองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม
รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี  อาคาร 1 ชั้น 15

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว