ประชุมชี้แจ้งการกรอกข้อมูลรายงานความก้าวหน้า สำหรับทุนวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565

ประชุมชี้แจ้งการกรอกข้อมูลรายงานความก้าวหน้า สำหรับทุนวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565

เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัด ประชุมชี้แจ้งการกรอกข้อมูลรายงานความก้าวหน้า สำหรับทุนวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565

  • เพื่อให้นักวิจัยชี้แจ้งการกรอกข้อมูลรายงานความก้าวหน้า สำหรับทุนวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565

โดยมี วิทยากร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย – ดร.วีรชัย คำธร
ผู้ช่วยนักวิจัย – วาศิณี สุวรรณระวี

ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว