ประชุมหารือพัฒนาหลักสูตรอบรมนักเล่าเรื่องท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ประชุมหารือพัฒนาหลักสูตรอบรมนักเล่าเรื่องท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือในการทำวิจัยร่วมกับMr. Keophouthone Hathalong รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (The National University of Laos-NUOL) ในประเด็นการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่องพัฒนาหลักสูตรอบรมนักเล่าเรื่องท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านระบบออนไลน์ โดยมีอาจารย์ชมพรรณ รักษ์ศรีทอง อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว