อบรมเชิงปฏิบัติการระบบขอรับการพิจารณา จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบออนไลน์

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบขอรับการพิจารณา จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบออนไลน์

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบขอรับการพิจารณา จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบออนไลน์

โดยวิทยากร : นายรพินทร์ ตันประเสริฐ – นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
นางสาวสายรุ้ง แสวงลาภ – นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)

ลงทะเบียนเข้าร่วม ถึง วันที่ 14 ส.ค. 2566 ได้ที่ QR Code หรือ ลิ้งค์ : https://center.dru.ac.th/s/W

Loading

ข่าว อบรม / สัมนา