ทำบุญปีใหม่ พ.ศ. 2567

ทำบุญปีใหม่ พ.ศ. 2567

เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัด ทำบุญปีใหม่ พ.ศ. 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานในพิธีรองอธิการบดี คณบดี นักวิจัยเข้าร่วมเพื่อเป็นศิริมงคล

ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว