มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมอบอาหารและเครื่องดื่มช่วยผู้ประสบอัคคีภัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมอบอาหารและเครื่องดื่มช่วยผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 7 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี มอบหมายให้ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำอาหารพร้อมด้วยของหวานและเครื่องดื่ม มอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยจากชุมชนวัดบุปผาราม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารเรียนรวม (อาคาร 7)  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว