การดำเนินงานการยกร่างธรรมนูญสุขภาพระดับเขต กรุงเทพมหานคร

การดำเนินงานการยกร่างธรรมนูญสุขภาพระดับเขต กรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานการยกร่างธรรมนูญสุขภาพระดับเขต กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบ และการดำเนินงานยกร่างธรรมนูญสุขภาพระดับเขต กรุงเทพมหานคร และเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมการยกร่างธรรมนูญสุขภาพระดับเขต กรุงเทพมหานคร

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 เวลา 8.30 – 16.30 น.

 

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว