ประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศผู้ได้รับการจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศผู้ได้รับการจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศผู้ได้รับการจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)แก่ผู้ปฏิบัติงาน

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 เวลา 8.30 – 16.30 น.

 

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว