โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลพัฒนาตำบล (ฺBig Data)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลพัฒนาตำบล (ฺBig Data)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลพัฒนาตำบล (ฺBig Data) เพื่อทำความเข้าใจแนวคิดและหลักเกณฑ์การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT)

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 2 ชั้น 8 รวมถึงการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings เวลา 13.00 – 16.30 น.

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว