อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่อออนไลน์: การทำคลิปและตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ

อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่อออนไลน์: การทำคลิปและตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่อออนไลน์: การทำคลิปและตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เพื่อให้ผู้ได้รับการจ้างงานภายใต้โครงการ U2Tและบุคคลากรที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำคลิปและตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ ในการดำเนินงานหรือโครงการภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ในวันพุธที่ 7 และ วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยา อาคาร 3 ชั้น 5

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว